Универзитет у Новом Саду Технички Факултет "Михајло Пупин" Зрењанин

Računarsko projektovanje


Predavanja se izvode po svakoj tematskoj celini koje su date u sledecem redosledu:
.1  Automatizaciju postupaka proracunavanja - faza 1: Uvod u racunarsko modeliranje i proracunavanje. Primena programskih alata u postupcima proracunavanja. CAD u matematici i njegove funkcije.
.2  Automatizaciju postupaka proracunavanja - faza 2: Osnovne instrukcije. Kreiranje datoteka sa modelima iz mašinskog i tekstilnog inženjerstva. Osnovni metodološki kriterijumi.
.3  Automatizaciju postupaka proracunavanja - faza 3: Numericke, simbolicke analize. Dimenzionalne analize.
.4 Automatizaciju postupaka proracunavanja - faza 4: Kreiranje ulaznih i izlaznih tabela i grafika. Verifikacija rezultata proracunavanja. Štampanje dokument fajlova.
.5 Uvod u racunarsko projektvanje CAD. Automatizaciju postupaka projektovanja i konstruisanja. Pregled i odabir programskih paketa CAD. Nardverski i softverski zahtevi koji su potrebni za savremeno racunarsko projektovanje i konstruisanje.
.6 Graficka radna stanica i njene karakteristike. Primena CAD paketa u projektovanju. Editor za projektovanje u AutoCAD-u.
.7 Izgled grafickog i tekstualnog ekrana. Korišcenje ekranskih menija: prozora za dijalog. Unos podataka. Apsolutne i relativne koordinate. Podkomande. Osnovna grananja u AutoCAD-u. Izbor entiteta crteža.
.8 Priprema za projektovanje. Otvaranje datoteka crteža. Usvajanje sistema mera. Podešavanje osnovnih i pomocnih funkcija, Prikazivanje celog formata na ekranu. Definisanje nivoa i blokova.
.9 Projektovanje i korekcija crteža. Konstruisanje, podešavanje, merenje i odrecivanje položaja tacaka i linija (osnovni entitet). Umnožavanje i secenje elemenata crteža. Pomeranje prozora za uvelicavanje. Crtanje kontura, obaranje ivica.
.10 Editovanje teksta. Crtanje složenih linija i editovanje teksta u skladu sa domacim i internacionalnim standardom (tehnickim pismom).
.11 Kotiranje i modifikacija. Odrecivanje izgleda kotnih linija i natpisa. Prilagocavanje izgleda kotnih linija (po JUS/ISO). Paralelno kotiranje. Mogucnost parametarskog kotiranje.
.12 Projektovanje u izometriji. Crtanje krugova na razlicitim izometrijskim ravnima. Crtanje linija pod pravim uglom na razlicitim izometrijskim ravnima.
.13 Simboli u projektovanju. Formiranje, umetanje, cuvanje i brisanje simbola. Razmera po X i Y osi. Biblioteka simbola. Primeri rada sa simbolima. Importovanje i eksportovanje crteža.
.14 Atrubiti u projektovanju. Komande za rad sa atributima. Definisanje, deljenje i dodavanje atributa grafickom delu simbola. Pojedinacna i istovremena promena atributa. Prototip datoteka.
.15 Prostorno prikazivanje objekata - 3D projektovanje. Mogucnost prostornog prikazivanja. Formiranje solida. Crtanje kosih linija i površina u prostoru. Formiranje modela osnovnih prostornih objekata: kupe, lopte, torusa, obrtnih tela proizvoljnog oblika itd. Formiranje složenih 3D objekata.
.16 Napredne CAD tehnike. Upravljanje realizacijom projekta. Individualni i timski rad. Pregled i perspektive. Aplikacija tehnike AutoCAD-a sa edukativnog stanovišta. Konkurentno inženjerstvo.