Универзитет у Новом Саду Технички Факултет "Михајло Пупин" Зрењанин

Razvoj softvera otvorenog koda


03
АВГ
2020

Termini za predaju seminarskih radova u septembarskom i oktobarskom ispitnom roku 2020.

Seminarski radovi se mogu predati i braniti u terminima konsultacija, sredom i četvrtkom, od 9-11h u kabinetu 29a.

Dodatni termin za odbranu seminarskih radova za septembarski ispitni rok - PONEDELJAK, 24.8.2020, kabinet 29a, 9-12h.

NAPOMENA: Zbog epidemije Korona virusa studenti se moraju prethodno javiti emailom nastavniku, kako bi se precizirao tačan termin dolaska na fakultet!

Predmetni nastavnik

Doc. dr Kazi Zoltan

16
МАЈ
2020

Konsultacije i predaja seminarskih radova od 18.5.-22.5. i 1.6.-5.6.2020.

 

Termini za konsultacije i predaju seminarskih radova u periodu od 18.5.-22.5. i 1.6.-5.6.2020.:

Petak 22.5.2020. od 10-13h, učionica 29/kabinet 29a

Petak 5.6.2020. od 10-13h, učionica 29/kabinet 29a

Studenti moraju da se jave nastavniku e-mailom zbog dogovora u vezi sa tačnim terminom dolaska.

Predmetni nastavnik

Doc. dr Kazi Zoltan

19
МАЈ
2020

Predispitni poeni za aktivnost 2019/2020. školske godine

Predispitni poeni za aktivnost na časovima nastave u toku školske 2019/2020. godine mogu se preuzeti i pogledati na stranici:

http://tfzr.rs/Predmet/razvoj-softvera-otvorenog-koda/predispitni-poeni

Predmetni nastavnik

Doc. dr Kazi Zoltan

12
МАЈ
2020

Završna verzija softvera - Maj 2020.

Obaveštavaju se studenti da je postavljena završna verzija softvera (celokupan, svi fajlovi i datoteke) za primer koji je rađen na vežbama. Preuzimanje je iz download sekcije - http://tfzr.rs/Predmet/razvoj-softvera-otvorenog-koda/download.

Softver će se postaviti (sreda, 13.5.2020.) i na GitHub repozitorijum: pupin-RSOK-2020 (https://github.com/Pupin-RSOK-2020/Vezbe). Tom prilikom će se izvršiti i spajanje svih grana u master granu!

Predmetni nastavnik

Doc.dr Kazi Zoltan

05
МАЈ
2020

Nov materijal za izradu seminarskog rada - Maj 2020.

Obaveštavaju se studenti da je postavljen nov materijal potreban za pripremu teoretskog dela ispita u okviru stranice http://tfzr.rs/Predmet/razvoj-softvera-otvorenog-koda/ispitna-pitanja - nova tema 11. FOSS licence.

Postavljen je šesti deo web aplikacije: stranice za izmenu i brisanje izvučenih kombinacija u bazi podataka, kao i dopunjena klasa sa metodama za brisanje i izmenu kombinacija memorisanih u bazi podataka. Preuzimanje je iz download sekcije - http://tfzr.rs/Predmet/razvoj-softvera-otvorenog-koda/download.

Nov materijal se postavlja i na GitHub repozitorijum, u okviru stranice pupin-RSOK-2020 i to: deo aplikacije koji pripada KI u okviru grane: Grana-Korisnicki-interfejs, a srednji aplikacioni sloj u okviru Grana-Srednji-aplikacioni-sloj. Teorija, dokument rada i uputstvo za Github će se postavljati samo na Master granu.

Predmetni nastavnik

Doc.dr Kazi Zoltan

29
АПР
2020

Postavljeni novi materijali - april 2020. (8. deo)

Obaveštavaju se studenti da je postavljen nov materijal potreban za pripremu teoretskog dela ispita u okviru stranice http://tfzr.rs/Predmet/razvoj-softvera-otvorenog-koda/ispitna-pitanja - nova tema 10. Prava intelektualne svojine i licenciranje FOSS-a.

Postavljen je peti deo web aplikacije: stranica za pregled i pretragu  izvučenih kombinacija u bazi podataka po složenom kriterijumu defisanom na časovima vežbi, tabelarni prikaz podataka, kao i dopunjena klasa sa metodom za pretragu baze podataka, Preuzimanje je iz dowload sekcijehttp://tfzr.rs/Predmet/razvoj-softvera-otvorenog-koda/download.

Nov materijal se postavlja i na GitHub repozitorijum, u okviru stranice pupin-RSOK-2020 i to: deo aplikacije koji pripada KI u okviru grane: Grana-Korisnicki-interfejs, a srednji aplikacioni sloj u okviru Grana-Srednji-aplikacioni-sloj. Teorija, dokument rada i uputstvo za Github će se postavljati samo na Master granu.

Predmetni nastavnik

Doc.dr Kazi Zoltan

21
АПР
2020

Postavljeni novi materijali - april 2020. (7. deo)

Obaveštavaju se studenti da je postavljen nov materijal potreban za pripremu teoretskog dela ispita u okviru stranice http://tfzr.rs/Predmet/razvoj-softvera-otvorenog-koda/ispitna-pitanja - nova tema 13. BSD softverska licenca.

VAŽNO: Postavljena je finalna verzija spiska ispitnih pitanja (http://www.tfzr.rs/Predmet/razvoj-softvera-otvorenog-koda/ispitna-pitanja)

Postavljen je četvrti deo web aplikacije: stranica za formiranje slučajne kombinacije čija se izlaznost proverava u bazi izvučenih kombinacija i dopunjena klasa sa metodom za realizaciju ove softverske funkcije u okviru stranice Download - http://tfzr.rs/Predmet/razvoj-softvera-otvorenog-koda/download.

Nov materijal se postavlja i na GitHub repozitorijum, u okviru stranice pupin-RSOK-2020 i to: deo aplikacije koji pripada KI u okviru grane: Grana-Korisnicki-interfejs, a srednji aplikacioni sloj u okviru Grana-Srednji-aplikacioni-sloj. Teorija, dokument rada i uputstvo za Github će se postavljati samo na Master granu.

Predmetni nastavnik

Doc.dr Kazi Zoltan

14
АПР
2020

Postavljeni novi materijali - april 2020. (6. deo)

Obaveštavaju se studenti da je postavljen nov materijal potreban za pripremu teoretskog dela ispita u okviru stranice http://tfzr.rs/Predmet/razvoj-softvera-otvorenog-koda/ispitna-pitanja - nova tema 12. GPL softverska licenca. Dopunjen je spisak ispitnih pitanja.

Takođe je postavljen treći deo aplikacije (PHP/MySQL/HTML/CSS/JS) u okviru stranice Download - http://tfzr.rs/Predmet/razvoj-softvera-otvorenog-koda/download. U ovom odeljku je postavljena još i nova verzija dokumenta rada, kao i novo uputstvo za rad sa Github sistemom.

Nov materijal se postavlja i na GitHub repozitorijum, u okviru stranice pupin-RSOK-2020 i to: deo aplikacije koji pripada KI u okviru grane: Grana-Korisnicki-interfejs, a srednji aplikacioni sloj u okviru Grana-Srednji-aplikacioni-sloj.

Teorija, dokument rada i uputstvo za Github će se postavljati samo na Master granu.

Predmetni nastavnik

Doc.dr Kazi Zoltan

07
АПР
2020

Postavljeni novi materijali - april 2020. (5. deo)

Obaveštavaju se studenti da je postavljen nov materijal potreban za pripremu teoretskog dela ispita u okviru stranice http://tfzr.rs/Predmet/razvoj-softvera-otvorenog-koda/ispitna-pitanja - nova tema 9. Git/Github sistem.

Takođe je postavljen drugi deo aplikacije (PHP/MySQL/HTML/CSS/JS) u okviru stranice Download - http://tfzr.rs/Predmet/razvoj-softvera-otvorenog-koda/download

Nov materijal se postavlja i na GitHub repozitorijum, u okviru stranice pupin-RSOK-2020 i to: deo aplikacije koji pripada KI u okviru grane: Grana-Korisnicki-interfejs, a srednji aplikacioni sloj u okviru Grana-Srednji-aplikacioni-sloj.

Teorija i dokument rada će se postavljati samo na Master granu.

Predmetni nastavnik

Doc.dr Kazi Zoltan

31
МАР
2020

Postavljeni novi materijali - mart 2020. (4. deo)

Obaveštavaju se studenti da je postavljen nov materijal potreban za pripremu teoretskog dela ispita u okviru stranice http://tfzr.rs/Predmet/razvoj-softvera-otvorenog-koda/ispitna-pitanja - nova tema 8. Operacije sistema za kontrolu verzija.

Takođe je postavljen prvi deo aplikacije (PHP/MySQL/HTML/CSS/JS) u okviru stranice Download - http://tfzr.rs/Predmet/razvoj-softvera-otvorenog-koda/download

Nov materijal se postavlja i na GitHub repozitorijum, u okviru stranice pupin-RSOK-2020 i to: SQL DDL komande u okviru grane: Grana-Baza-Podataka, a početni deo aplikacije (KI, Bootsrap, PHP stranice i forma za unos podataka) u okviru grane: Grana-Korisnicki-interfejs. Teorija i dokument rada će se postavljati samo na Master granu.

Predmetni nastavnik

Doc.dr Kazi Zoltan

24
МАР
2020

Postavljeni novi materijali - mart 2020. (3. deo)

Obaveštavaju se studenti da je postavljen novi materijal potreban za pripremu teoretskog dela ispita u okviru stranice http://tfzr.rs/Predmet/razvoj-softvera-otvorenog-koda/ispitna-pitanja - nova tema 7. Sistemi za kontrolu verzija.

Nov materijal je postavljen i na GitHub repozitorijum u okviru stranice pupin-RSOK-2020/Vezbe/Teorija.

Predmetni nastavnik

Doc.dr Kazi Zoltan

20
МАР
2020

Postavljeni novi materijali - mart 2020 (2. deo)

Obaveštavaju se studenti da su postavljeni novi materijali potrebni za pripremu seminarskog rada i teoretskog dela ispita.

Dopunjeno uputstvo za korišćenje GitHub repozitorijuma, u okviru stranice http://tfzr.rs/Predmet/razvoj-softvera-otvorenog-koda/download

Za teoretski deo ispita, u okviru stranice http://tfzr.rs/Predmet/razvoj-softvera-otvorenog-koda/ispitna-pitanja - nova tema 6. Model razvoja sofvera otvorenog koda, kao i dopunjen spisak ispitnih test pitanja.

Predmetni nastavnik

Doc.dr Kazi Zoltan

19
МАР
2020

Postavljeni novi materijali - MART 2020 (1. deo)

Obaveštavaju se studenti da su postavljeni novi materijali potrebni za pripremu seminarskog rada i teoretskog dela ispita.

Za seminarski rad, u okviru stranice http://tfzr.rs/Predmet/razvoj-softvera-otvorenog-koda/download - materijal za vežbe u školskoj 2019/2020. godini. Modelovanje i dizajn softvera: modeli podataka, klasa, aktivnosti, KI - koncept dizajna i softverske funkcije, kao i dokumentacija za seminarski rad.

Za teoretski deo ispita, u okviru stranice http://tfzr.rs/Predmet/razvoj-softvera-otvorenog-koda/ispitna-pitanja - nova tema 5. Karakteristike i infrastruktura FOSS projekata, kao i dopunjen spisak ispitnih test pitanja.

U narednim nedeljama, dok se nastava ne održava zbog vanrednog stanja, biće postavljeni i ostali materijali potrebni za izradu seminarskog rada i pripremu teoretskog dela ispita.

Svi navedeni materijali se postavljaju i u repozitorijum koji je kreiran u toku nastave: github.rs/pupin-RSOK-2020 (šifra: pupinRSOK2020), repozitorijum: Vezbe

Predmetni nastavnik

Doc.dr Kazi Zoltan

16
СЕП
2019

Rezultati ispita u septembarskom i oktobarskom ispitnom roku

Rezultati ispita, održanih 28.08.2019., 11.09.2019. i 15.09.2019., su postavljeni na stranicu rezultati ispita i predispitnih obaveza.

Predmetni nastavnik

Doc.dr Kazi Zoltan

01
ОКТ
2019

Promena nastavnika

 

Novi nastavnik na predmetu je, od 15.07.2019., doc. dr Kazi Zoltan

Seminarski radovi će se moći predavati i braniti od ponedeljka, 26.08.2019., u kabinetu 29a i učionici 29.

Odbrana seminarskih radova u oktobru i novembru 2019. je četvrtkom od 9h do 11h u kabinetu 29a.