Универзитет у Новом Саду Технички Факултет "Михајло Пупин" Зрењанин

Reinženjering


27
ДЕЦ
2011

Ishodi obrazovanja

Stečeno znanje kroz nastavu ovog predmeta doprineće da studenti budu osposobljeni za organizaciju poslovanja, oblikovanje strategije marketinga, kao i implementacije efikasnih promena koje će doprineti radikalnom poboljšanju poslovnih procesa i poslovnih rezultata.