Универзитет у Новом Саду Технички Факултет "Михајло Пупин" Зрењанин

Reinženjering


27
ДЕЦ
2011

Obrazovni ciljevi

Cilj predmeta je da studenti ovladaju aktivnostima procesa reinženjeringa u praktičnom i teorijskom smislu.