Универзитет у Новом Саду Технички Факултет "Михајло Пупин" Зрењанин

Reinženjering


26
ЈАН
2019

Januar 2019.

R. br.

Prezime, Ime, br. indeksa

Broj

bodova

Ocena

test

Ocena

rad

Konačna ocena

1.

Balašev Jelena MIM 17/17

21

9 (85 b.)

8

9 (81 bod.)

2.

Lučić Anđelina MIM 20/17

16

7 (70 b.)

8

7 (70 bod.)

3.

Rajkov Dajana MIM 18/17

18

7 (71 b.)

6

7 (71 bod.)

4.

Stamoran Bojan MIM 22/17

13

6 (60 b.)

8

7 (61 bod.)

Ocene su dodeljene na sledeći način:

Broj bodova

<11

11-13

14-16

17-19

20-22

23

Ocena

5

6

7

8

9

10

Upis ocena: sreda 30.01.2019. od 9.00 do 12.00 (kabinet 32a, II sprat)

NAPOMENA: Kolege koje su položile ispit molim da se odazovu i dođu na upis ocena u predviđenom terminu. Ukoliko niste u prilici da dođete, a saglasni ste sa ocenom, lično javite da ste saglasni, na e-mail: dragan.cockalo@tfzr.rs. U svakom drugom slučaju, smatraću da niste zadovoljni ocenom i neću je upisati u zapisnik – u zapisniku će stajati n.d. (nije došao).

                                                                                                          Predmetni nastavnik, s.r.