Универзитет у Новом Саду Технички Факултет "Михајло Пупин" Зрењанин

Reinženjering


26
ЈАН
2019

Sadržaj predmeta

Teorijska nastava:

Osnovne dimenzije koncepta reinženjeringa. Definicije reinženjeringa. Dimenzije koncepta reinženjeringa. Razlike između TQM i reinženjeringa. Zašto je potreban reinženjering. Suština reinženjeringa. Virtualna preduzeća. Rukovodstvo preduzeća u kriznim uslovima. Ciljevi reinženjeringa. Specifični ciljevi reinženjeringa. Reinženjering je sistemski pristup. Reinženjerin kao doktrina menadžmenta. Sistemski pristup i ponašanje istraživača. Metodologija reinženjeringa. Osnovne faze reinženjeringa. Stvaranje vizije, planiranje i pokretanje reinženjeringa. Sprovođenje reinženjeringa. Praćenje i kontrola procesa reinženjeringa. Reinženjering poslovnih procesa i informatičke tehnologije. Transnacionalizacija poslovanja i reinženjering. Nosioci reinženjeringa. Ključni nosioci reinženjeringa. Formiranje tima za reinženjering. problemi u sprovođenju reinženjeringa. Greške koje dovode do neuspeha reinženjeringa. metode, alati i primeri primene reinženjeringa.

Vežbe:

Upoznavanje studenata sa primerima iz prakse u oblasti reinženjeringa. Takođe obuhvata i pripremu, izradu i odbranu seminarskog rada iz tematskih oblasti obuhvaćenih teorijskom nastavnom.

Materijal koji sadrži spisak literature, okvirne teme i uputstvo za pisanje seminarskog rada, dostupan je putem link-a.