Универзитет у Новом Саду Технички Факултет "Михајло Пупин" Зрењанин

Softverska rešenja za finansije i menadžment


Оцењивање знања


Предиспитне обавезе

Вежбе

Колоквијум 1: 30 бодова

Колоквијум 2: 30 бодова

Предавања

Активност у току предавања: 10 бодова 

Завршни испит

Усмени део испита: 30 бодова