Универзитет у Новом Саду Технички Факултет "Михајло Пупин" Зрењанин

Stono izdavaštvo


Ciljevi i zadaci predmeta


Obrazovni cilj:

Kroz predavanja i vežbe studenti stiču znanja iz Stonog izdavaštva. Vrši se savladavanje tehnika priprema za štampu pomoću računara, formatizovanje teksta, grafikona i slika, kao i izbor tehnika za uobličavanje publikacija.