Универзитет у Новом Саду Технички Факултет "Михајло Пупин" Зрењанин

Stono izdavaštvo


LITERATURA ZA USMENI DEO ISPITA


Literatura koja se može koristiti za spremanje usmenog dela ispita kao i ispitna pitanja mogu se preuzeti ovde.