Универзитет у Новом Саду Технички Факултет "Михајло Пупин" Зрењанин

Stono izdavaštvo


02
ФЕБ
2020

Rezultati ispita - 28.01.2020.

Spisak studenata koji su prijavili ispit i stekli uslov da ga polože može se pogledati ovde.

Studenti koji su položili ispit, a u roku od 3 dana ne ponište ispit (slanjem mail-a profesoru), smatra se da su saglasni sa dobijenom ocenom.

11
СЕП
2019

Rezultati ispita - 10.09.2019

Ispit je položio:

1. Aleksandar Vujović IT 22/17.................7 (65 boda)

Studenti koji su položili ispit, a u roku od 2 dana ne ponište ispit (slanjem mail-a profesoru), smatra se da su saglasni sa dobijenom ocenom.

26
ЈУН
2019

Rezultati ispita - 26.06.2019

Ispit je položio:

1. Luketić Nikola IT 34/17.................9 (82 bod)

Studenti koji su položili ispit, a u roku od 3 dana ne ponište ispit (slanjem mail-a profesoru), smatra se da su saglasni sa dobijenom ocenom.

12
ЈУН
2019

Rezultati ispita - 11.06.2019

Spisak studenata koji su prijavili ispit za 11.06.2019. i stekli uslov da ga polože može se pogledati ovde.

Studenti koji su položili ispit, a u roku od 3 dana ne ponište ispit (slanjem mail-a profesoru), smatra se da su saglasni sa dobijenom ocenom.

04
АПР
2019

Rezultati ispita - 02.04.2019

Spisak studenata koji su prijavili ispit za 02.04.2019. i stekli uslov da ga polože može se pogledati ovde.

Studenti koji su položili ispit, a u roku od 3 dana ne ponište ispit (slanjem mail-a profesoru), smatra se da su saglasni sa dobijenom ocenom.

27
ЈАН
2019

Rezultati ispita - 27.01.2019

Spisak studenata koji su prijavili ispit za 27.01.2019. i stekli uslov da ga polože može se pogledati ovde.

Studenti koji su položili ispit, a u roku od 3 dana ne ponište ispit (slanjem mail-a profesoru), smatra se da su saglasni sa dobijenom ocenom.

24
ЈАН
2019

Rezultati ispita - 22.01.2019

Spisak studenata koji su prijavili ispit za 22.01.2019. i stekli uslov da ga polože može se pogledati ovde.

Studenti koji su položili ispit, a u roku od 3 dana ne ponište ispit (slanjem mail-a profesoru), smatra se da su saglasni sa dobijenom ocenom.

05
ОКТ
2018

Rezultati ispita - 05.10.2018

Ispit je položio:

1. Nikola Majkić IT 12/15................8 (72 boda)

24
СЕП
2018

Rezultati ispita - 23.09.2018

Ispit je položio:

1. Vladan Dajlić PT 12/17................8 (71 bod)

Studenti koji su položili ispit, a u roku od 2 dana ga ne ponište (slanjem mail-a profesoru), smatra se da su saglasni sa dobijenom ocenom.

23
СЕП
2018

Rezultati ispita - 21.09.2018

Spisak studenata koji su prijavili ispit za 21.09.2018. i stekli uslov da ga polože može se pogledati ovde.

Studenti koji su položili ispit, a u roku od 3 dana ne ponište ispit (slanjem mail-a profesoru), smatra se da su saglasni sa dobijenom ocenom.

10
СЕП
2018

Rezultati ispita - 07.09.2018

Spisak studenata koji su prijavili ispit za 07.09.2018. i stekli uslov da ga polože može se pogledati ovde.

Studenti koji su položili ispit, a u roku od 2 dana ne ponište ispit (slanjem mail-a profesoru), smatra se da su saglasni sa dobijenom ocenom.

08
ЈУЛ
2018

Rezultati ispita - 06.07.2018

Spisak studenata koji su prijavili ispit za 06.07.2018. i stekli uslov da ga polože može se pogledati ovde.

Studenti koji su položili ispit, a u roku od 2 dana ne ponište ispit (slanjem mail-a profesoru), smatra se da su saglasni sa dobijenom ocenom.

19
ЈУН
2018

Rezultati ispita - 17.06.2018

Usmeni deo ispita je položila:

1. Jojić Radmila PT 18/17------ 66 bodova

15
ЈУН
2018

Rezultati ispita - 15.06.2018

Spisak studenata koji su prijavili ispit za 15.06.2018. i stekli uslov da ga polože može se pogledati ovde.

Studenti koji su položili ispit, a u roku od 3 dana ne ponište ispit (slanjem mail-a profesoru), smatra se da su saglasni sa dobijenom ocenom.

23
АПР
2018

Rezultati ispita - 22.04.2018

Ispit je položio:

1. Tirnanić Miloš PT 17/17------9 (85 bodova)

Studenti koji su položili ispit, a u roku od 3 dana ga ne ponište (slanjem mail-a profesoru), smatra se da su saglasni sa dobijenom ocenom.

14
АПР
2018

Rezultati ispita - 13.04.2018

Spisak studenata koji su prijavili ispit za 13.04.2018. i stekli uslov da ga polože može se pogledati ovde.

Studenti koji su položili ispit, a u roku od 3 dana ne ponište ispit (slanjem mail-a profesoru), smatra se da su saglasni sa dobijenom ocenom.

05
ФЕБ
2018

Rezultati ispita - 04.02.2018

Ispit je položio:

1. Nikola Vučetić IT 40/16------9 (85 bodova)

Studenti koji su položili ispit, a u roku od 3 dana ga ne ponište (slanjem mail-a profesoru), smatra se da su saglasni sa dobijenom ocenom.

03
ФЕБ
2018

Rezultati ispita - 02.02.2018

Spisak studenata koji su prijavili ispit za 02.02.2018. i stekli uslov da ga polože može se pogledati ovde.

Studenti koji su položili ispit, a u roku od 3 dana ne ponište ispit (slanjem mail-a profesoru), smatra se da su saglasni sa dobijenom ocenom.

06
ОКТ
2017

Rezultati ispita - 06.10.2017

Spisak studenata koji su prijavili ispit za 06.10.2017. i stekli uslov da ga polože može se pogledati ovde.

24
СЕП
2017

Rezultati ispita - 22.09.2017

Spisak studenata koji su prijavili ispit za 22.09.2017. i stekli uslov da ga polože može se pogledati ovde.

Studenti koji su položili ispit, a u roku od 2 dana ne ponište ispit (slanjem mail-a profesoru), smatra se da su saglasni sa dobijenom ocenom.

04
СЕП
2017

Rezultati ispita - 03.09.2017

Spisak studenata koji su prijavili ispit za 03.09.2017. i stekli uslov da ga polože može se pogledati ovde.

Studenti koji su položili ispit, a u roku od 3 dana ne ponište ispit (slanjem mail-a profesoru), smatra se da su saglasni sa dobijenom ocenom.

03
СЕП
2017

Rezultati ispita - 01.09.2017

Spisak studenata koji su prijavili ispit za 01.09.2017. i stekli uslov da ga polože može se pogledati ovde.

Studenti koji su položili ispit, a u roku od 3 dana ne ponište ispit (slanjem mail-a profesoru), smatra se da su saglasni sa dobijenom ocenom.

10
ЈУЛ
2017

Rezultati ispita - 09.07.2017

Spisak studenata koji su prijavili ispit za 09.07.2017. i stekli uslov da ga polože može se pogledati ovde.

Studenti koji su položili ispit, a u roku od 2 dana ne ponište ispit (slanjem mail-a profesoru), smatra se da su saglasni sa dobijenom ocenom.

10
ЈУЛ
2017

Rezultati ispita - 07.07.2017

Spisak studenata koji su prijavili ispit za 07.07.2017. i stekli uslov da ga polože može se pogledati ovde.

Studenti koji su položili ispit, a u roku od 2 dana ne ponište ispit (slanjem mail-a profesoru), smatra se da su saglasni sa dobijenom ocenom.

19
ЈУН
2017

Rezultati ispita - 18.06.2017

Ispit je položio:

1. Berčeg Evgenije PT 14/16------9 (devet)

Studenti koji su položili ispit, a u roku od 3 dana ga ne ponište (slanjem mail-a profesoru), smatra se da su saglasni sa dobijenom ocenom.

19
ЈУН
2017

Rezultati ispita - 16.06.2017

Spisak studenata koji su prijavili ispit za 16.06.2017. i stekli uslov da ga polože može se pogledati ovde.

Studenti koji su položili ispit, a u roku od 3 dana ne ponište ispit (slanjem mail-a profesoru), smatra se da su saglasni sa dobijenom ocenom.

01
АПР
2017

Rezultati ispita - 31.03.2017

Spisak studenata koji su prijavili ispit za 31.03.2017. i stekli uslov da ga polože može se pogledati ovde.

Studenti koji su položili ispit, a u roku od 3 dana ne ponište ispit (slanjem mail-a profesoru), smatra se da su saglasni sa dobijenom ocenom.

05
ФЕБ
2017

Rezultati ispita - 03.02.2017

Spisak studenata koji su prijavili ispit za 03.02.2017. i stekli uslov da ga polože može se pogledati ovde.

Studenti koji su položili ispit, a u roku od 3 dana ne ponište ispit (slanjem mail-a profesoru), smatra se da su saglasni sa dobijenom ocenom.

Rezultati usmenog dela ispita mogu se videti ovde.

07
ОКТ
2016

Rezultati ispita - 07.10.2016

Ispit je položio:

1. Grujić Nebojša IT 66/14 --------- ocena 9

26
СЕП
2016

Rezultati ispita - 23.09.2016

Spisak studenata koji su prijavili ispit za 23.09.2016. i stekli uslov da ga polože može se pogledati ovde.

Studenti koji su položili ispit, a u roku od 3 dana ne ponište ispit (slanjem mail-a profesoru), smatra se da su saglasni sa dobijenom ocenom.

05
СЕП
2016

Rezultati ispita - 02.09.2016

Spisak studenata koji su prijavili ispit za 02.09.2016. i stekli uslov da ga polože može se pogledati ovde.

Studenti koji su položili ispit, a u roku od 3 dana ne ponište ispit (slanjem mail-a profesoru), smatra se da su saglasni sa dobijenom ocenom.

30
АВГ
2016

Rezultati ispita - 27.08.2016

Spisak studenata koji su prijavili ispit za 27.08.2016. i stekli uslov da ga polože može se pogledati ovde.

Studenti koji su položili ispit, a u roku od 3 dana ne ponište ispit (slanjem mail-a profesoru), smatra se da su saglasni sa dobijenom ocenom.

26
ЈУН
2016

Rezultati ispita - 24.06.2016

Spisak studenata koji su prijavili ispit za 24.06.2016. i stekli uslov da ga polože može se pogledati ovde.

Studenti koji su položili ispit, a u roku od 3 dana ne ponište ispit (slanjem mail-a profesoru), smatra se da su saglasni sa dobijenom ocenom.

Rezultati usmenog dela ispita mogu se videti ovde.

16
АПР
2016

Rezultati ispita - 15.04.2016

Spisak studenata koji su prijavili ispit za 15.04.2016. i stekli uslov da ga polože može se pogledati ovde.

Studenti koji su položili ispit, a u roku od 5 dana ne ponište ispit (slanjem mail-a profesoru), smatra se da su saglasni sa dobijenom ocenom.

Rezultati usmenog dela ispita mogu se videti ovde.

17
ФЕБ
2016

Rezultati ispita - 12.02.2016

Spisak studenata koji su prijavili ispit za 12.02.2016. i stekli uslov da ga polože može se pogledati ovde.

Studenti koji su položili ispit, a u roku od 5 dana ne ponište ispit (slanjem mail-a profesoru), smatra se da su saglasni sa dobijenom ocenom.

16
ФЕБ
2016

Rezultati usmenog dela ispita - Januar 2016

Rezultati usmenog dela ispita mogu se videti ovde.

02
ФЕБ
2016

Termin ispita za 12.02.2016

Ispit iz Stonog izdavaštva u januarskom ispitnom roku održaće se 12.02.2016 u 09.00 časova (kao što stoji u rasporedu ispita).

01
ФЕБ
2016

Rezultati ispita - 30.01.2016

Spisak studenata koji su prijavili ispit za 30.01.2016. i stekli uslov da ga polože može se pogledati ovde.

Studenti koji se nalaze na spisku da su položili ispit, a u roku od 5 dana ga ne ponište (slanjem mail-a profesoru), smatra se da su saglasni sa dobijenom ocenom.

30
ЈАН
2016

Zbirni rezultati - januar 2016

Spisak studenata koji su ispunili predispitne obaveze i položili kolokvijum može se pogledati ovde.

10
ОКТ
2015

Rezultati ispita održanog 09.10.2015.

Ispit je položio:

1. Tot Laslo IT 31/13 --------- ocena 6

25
СЕП
2015

Rezultati ispita održanog 25.09.2015

Rezultati ispita mogu se videti ovde.

Studenti koji su položili ispit, a u roku od 3 dana ne ponište ispit (slanjem mail-a profesoru), smatra se da su saglasni sa dobijenom ocenom.

20
СЕП
2015

Rezultati ispita održanog 20.09.2015

Ispit su položili:

1. Antoaneta Gucić IT 128/12------7 (sedam)

2. Petrović Nikola IT 82/14----------6 (šest)

Studenti koji su položili ispit, a u roku od 3 dana ga ne ponište (slanjem mail-a profesoru), smatra se da su saglasni sa dobijenom ocenom.

09
СЕП
2015

Rezultati ispita održanog 04.09.2015

Usmeni deo ispita nije položio nijedan student.

14
ЈУН
2015

Rezultati ispita održanog 12.06.2015

Ispit je položio:

1. Nikić Petar IT 85/13 --------- ocena 6 (56 bodova)

Studenti koji su položili ispit, a u roku od 5 dana ne ponište ispit (slanjem mail-a profesoru), smatra se da su saglasni sa dobijenom ocenom.

25
АПР
2015

Zbirni rezultati ispita - april 2015

Spisak studenata koji su položili ispit (usmeni + predispitne obaveze) mogu se videti ovde.

Studenti koji su položili ispit, a u roku od 5 dana ne ponište ispit (slanjem mail-a profesoru), smatra se da su saglasni sa dobijenom ocenom.

Doc. dr Marjana Pardanjac

- Milivojević Biljana IT 80/14---- 8 (75 bod.)

25
АПР
2015

Rezultati usmenog dela ispita održanog 24.04.2015.

Rezultati usmenog dela ispita su:

1. Petrović Nikola IT 82/14 ------- 31 bod

2. Dajević Nikolija IT 51/12 ------ 41 bod

3. Đokić Vladan IT 72/14 ---------53 bod.

Doc. dr Marjana Pardanjac

20
АПР
2015

Rezultati usmenog dela ispita održanog 18.04.2015.

Rezultati usmenog dela ispita su:

1. Miškov Konstantnin IT 73/14 -- 40 bod.

2. Milivojević Biljana IT 80/14 ---- 41 bod.

3. Nedović Jelena IT 100/14 ------ 30 bod.

Doc. dr Marjana Pardanjac

09
ФЕБ
2015

Rezultati ispita održanog 06.02.2015.

Spisak studenata koji su položili i prijavili ispit može se pogledati ovde.

Studenti koji su položili ispit, a u roku od 5 dana ne ponište ispit (slanjem mail-a profesoru), smatra se da su saglasni sa dobijenom ocenom.

Doc. dr Marjana Pardanjac

04
ФЕБ
2015

Rezultati ispita održanog 31.01.2015

Ispit su položili:

1. Grbović Jovo IT 06/13 - ocena 8 (78 bodova)

2. Čučković Stefan IT 84/14 - ocena 8 (77 bodova)

Studenti koji su položili ispit, a u roku od 5 dana ne ponište ispit (slanjem mail-a profesoru), smatra se da su saglasni sa dobijenom ocenom.

Doc. dr Marjana Pardanjac

01
ОКТ
2014

Rezultati ispita održanog 26.09.2014

Rezultati ispita održanog 26.09.2014 mogu se videti ovde:

Redni brojBr. indeksaPrezimeImeUk. br. poenaOcena
1IT 5/11RadakNebojša505
2IT 15/12GajićGoran ND
3IT 23/12ŽivanovMiloš657
4IT 62/12DžinkićRadenko707
5IT 71/12IvkovićMarina657
08
ЈУЛ
2014

Rezultati ispita održanog 04.07.2014

Rezultati ispita održanog 04.07.2014. mogu se videti ovde.

18
ЈУН
2014

Rezultati ispita održanog 13.06.2014

Р.Б.Број индексаПрезиме ИмеКоначни број бодоваКоначна оцена
1ИТ 05/11Радак Небојша45
2ИТ 10/12Ђорђевић Бранимир758
3ИТ 15/12ГајићГоран235
4ИТ 22/11ЂокићТијана818
5ИТ 56/12КишДанило859
6ИТ 91/12ТривунчићПетар788
7ИТ 96/13ПасторЛајош525
8 СтанчићИгор707
15
АПР
2014

Rezultati ispita održanog 04.04.2014

Rezultati aprilskog ispitnog roka održanog 04.04.2014. mogu se videti ovde i ovde.

13
АПР
2014

Rezultati ispita održanog 06.04.2014

Položili su:

1. Savić Radenko IT 100/12 ukupan broj bodova 76, zaključna ocena 8.

2. Đorđević Vukašin IT 95/13 ukupan broj bodova 80, zaključna ocena 8.

Doc. dr Marjana Pardanjac

28
ФЕБ
2014

Rezultati ispita održanog 23.02.2014

Rezultati ispita mogu se pogledati na sledećem linku.

Student Jovanović Petar IT 112/13 je položio sa ocenom 8.

Sa studentskom službom da izreguliše prijavu ispita.

11
ФЕБ
2014

Rezultati ispita održanog 07.02.2014.

Rezultati ispita mogu se pogledati na sledećem linku.

23
СЕП
2013

Rezultati ispita od 08.09.2013 i 10.09.2013

Rezultati ispita iz septembarskog ispitnog roka mogu se videti ovde.

 

18
ЈУЛ
2013

Rezultati ispita od 09.07.2013 i 14.07.2013

Rezultati ispita iz julskog roka mogu se videti ovde.

04
ЈУЛ
2013

Rezultati ispita od 18.06.2013 i 23.06.2013

Rezultati ispita održanog u junskom ispitnom roku mogu se videti ovde.

24
АПР
2013

Rezultati ispita od 16.04.2013 i 21.04.2013

Rezultati ispita održanog u aprilskom ispitnom roku mogu se videti ovde.

20
ФЕБ
2013

Rezultati ispita od 12.02.2013.

Rezultati ispita održanog 12.02.2013. mogu se videti ovde.

16
ФЕБ
2013

Rezultati ispita od 10.02.2013.

Rezultati ispita održanog 10.02.2013. mogu se videti ovde.

19
СЕП
2012

Rezultati ispita od 04.09.2012 i 09.09.2012

Rezultati ispita održanog 04.09.2012 mogu se videti ovde.

07
ЈУЛ
2012

Rezultati ispita od 24.06.2012 i 26.06.2012

Rezultati ispita od juna mogu se videti ovde.

12
ЈУЛ
2012

Rezultati ispita iz julskog roka 2012

Rezultati ispita iz julskog roka mogu se videti ovde.

07
ЈУЛ
2012

Rezultati ispita od 01.04.2012 i 03.04.2012

Rezultati ispita u aprilskom ispitnom roku mogu se videti ovde.

08
МАР
2012

Rezultati ispita od 19.02.2012 i 21.02.2012

 

Rezultati ispita iz februarskog roka mogu se videti ovde.