Универзитет у Новом Саду Технички Факултет "Михајло Пупин" Зрењанин

Tehnička dijagnostika


05
МАЈ
2018

Sadržaj predmeta

Предмет има улогу да студенте упути на изучавање метода дијагностике (као и мерне технике) техничког стања система. Циљ овог предмета је да оспособи будуће студенте на решавање проблема из области управљања одржавањем техничких система.