Универзитет у Новом Саду Технички Факултет "Михајло Пупин" Зрењанин

Tehnika i tehnologija proizvodnje gasa


07
ЈУН
2018

Rezultati

Usmeni će se odrđati 11.06 (sa početkom u 9 sati). Svi treba da dođu na usmeni, koji imaju ukupno 40 poena ili više.

rezultati