Универзитет у Новом Саду Технички Факултет "Михајло Пупин" Зрењанин

Tehnologija održavanja


·        neposredna primena tehnologije održavanja na tehnickim sistemima u privredi,
·        osposobljavanje studenata za bavljenje naucno-tehnološkim  radom u oblastima održavanja,
·        razvoj novih tehnologija,
·        razrada razvojnih i investicionih projekata,
·        razvoj programskih paketa (softveri za naucno-tehnicke i investicione potrebe),
·        razvoj investicionih sistema u oblasti naucno-tehnickih informacija i poslovanja industriskih sistema,
·        ispitivanja, tehnicka kontrola,
·        priprema tehnicke dokumentacije,
·        razvijanje sposobnosti formulisanja ciljeva.
Znanje steceno kroz nastavu ovog predmeta doprinece u tome da ce student biti u stanju da projektuje tehnologiju održavanja odgovarajuceg tehnickog sistema. Takode treba osposobiti studente za inženjersko rešavanje prakticnih problema u oblasti tehnologije održavanja.