Универзитет у Новом Саду Технички Факултет "Михајло Пупин" Зрењанин

Tehnologija održavanja


I deo

 

 1. Definicija održavanja 
 2. Ciljevi održavanja 
 3. Osnovne komponente sistema održavanja
 4. Koncepcija sistema održavanja
 5. Tehnologija održavanja
 6. Organizacija odrzavanja
 7. Radna sposobnost tehničkih sistema
 8. Zahtevane funkcije tehničkih sistema
 9. Promene stanja tehničkih sistema
 10. Otkaz tehničkih sistema (definicija, oblici, uzroci)
 11. Metodologije održavanja
 12. Korektivno održavanje
 13. Preventivno održavanje
 14. Održavanja prema pouzdanosti
 15. Osnovne karakteristike održavanja prema stanju
 16. Totalno održavanje
 17. Održavanje na bazi rizika , Upravljanje vekom na bazi rizika, Optimizacija održavanja sa stanovišta troškova i rizika, Postupci tehničkih pregleda i održavanja na bazi rizika
 18. Održavanje prema radu
 19. Održavanje prema rezultatima rada
 20. Prediktivno održavanje
 21. Proaktivno održavanje
 22. Osnovne karakteristike sistema održavanja
 23. Efektivnost tehničkog sistema
 24. Pouzdanost,
 25. Raspoloživost
 26. Funkcionalna pogodnost
 27. Pomoćne karakteristike sistema održavanja

II deo

 1. Osnovni postupci tehnologije preventivnog održavanja
 2. Aktivnosti osnovnog održavanja od strane rukovaoca
 3. Preventivni periodični pregledi
 4. Kontrolno-inspekcijski pregledi regulisani zakonom obuhvataju
 5. Vrste podmazivanja tehničkih sistema
 6. Osnovni postupci tehničke dijagnostike (subjektivni i objektivni)
 7. Osnovni postupci kontrole radnih parametara
 8. Osnovni postupci kontrole produkata habanja i sagorevanja
 9. Osnovni uzroci nastanka vibracija na tehničkim sistemima
 10. Osnovni postupci kontrole bez razaranja
 11. Osnovni postupci kontrola korozije
 12. Osnovni postupci geometrijske kontrole tehničkih sistema
 13. Osnovni postupci električne kontrole
 14. Traženje i otklanjanje slabih mesta (inovacije)
 15. Osnovne metode i postupci obnavljanja delova sistema
 16. Preventivne periodične opravke (profilaksa)
 17. Generalne periodične opravke i modernizacije (remonti)
 18. Elementi integralne logističke podrške održavanja
 19. Podela rezervnih delova za održavanje 
 20. Osnovne funkcije planiranja održavanja
 21. Struktura informativnog sistema održavanja
 22. Osnovna struktura organizacije održavanja
 23. Troškovi održavanja