Универзитет у Новом Саду Технички Факултет "Михајло Пупин" Зрењанин

Tehnologija održavanja


22
АПР
2020

Literatura koja je korišćena za prezentacije

Za prezentacije je korišćena literatura:

1. Adamovic Ž., Tehnologija održavanja, Univerzitet u Novom Sadu, Tehnicki fakultet "Mihajlo Pupin" u Zrenjaninu, 1998.

2. Radovanović, Lj., Metodologije održavanja sa aspekta njihove primene u industriji, doktorska disertacija, Tehnički fakultet "Mihajlo Pupin", Zrenjanin, 2011. god.

24
МАР
2020

Prezentacija 1

link

24
МАР
2020

Prezentacija 2

link

24
МАР
2020

Prezentacija 3

link

24
МАР
2020

Prezentacija 4

link

24
МАР
2020

Prezentacija 5

link

24
МАР
2020

Prezentacija 6

link

24
МАР
2020

Prezentacija 7

link

24
МАР
2020

Prezentacija 8

link

01
АПР
2020

Prezentacija 9

link

08
АПР
2020

Prezentacija 10

link

15
АПР
2020

Prezentacija 11

link

22
АПР
2020

Prezentacija 12

link

01
МАЈ
2020

Prezentacija 13

link

08
МАЈ
2020

Prezentacija 14

link

13
МАЈ
2020

Prezentacija 15

link

21
МАЈ
2020

Prezentacija 16

link

21
МАЈ
2020

Prezentacija 17

link

30
МАЈ
2020

Prezentacija 18

link