Универзитет у Новом Саду Технички Факултет "Михајло Пупин" Зрењанин

Tehnologija održavanja


Ispit se sastoji iz pismenog i usmenog dela. Pismeni deo je eliminatoran i traje 150 minuta (rade se racunski primeri). Usmeni deo ispita obuhvata pet teorijskih pitanja. Uradeni i odbranjeni projektni zadaci, uredno polaganje predavanja i vežbi predstavljaju uslov za izlazak na ispit.