Универзитет у Новом Саду Технички Факултет "Михајло Пупин" Зрењанин

Tehnologija održavanja


Održavanje prema tehnickom stanju
                  Verovatnoca prognoziranja tehnickog stanja sistema,
                  Prognoziranje tehnickog stanja sistema,
                  Kontrolni parametri sistema,
                  Održavnje prema tehnickom stanju sa kontrolom parametra,
                  Održavnje prema tehnickom stanju sa kontrolom nivoa pouzdanosti,
                  Model Baldina za optimalne ”dijagnosticke preglede stanja” na osnovu minimalnih troškova,
                  Model Baldina za ”slucajne” otkaze,
                  Model Baldina za ”pozne” otkaze,
                  Model Govorušcenka za odredivanje optimalne periodicnosti dijagnostike stanja sistema na osnovu minimalnih
                  troškova,
                  Model Harzova-Krivenka za graficko odredivanje periodicnosti,
                  Simulacioni modeli za izbor optimalne periodicnosti dijagnostike stanja elemenata sistema,
                  Model Bednjaka za održavanje prema stanju na bazi maksimalne raspoloživosti,
                  Model Gertsbakh-a na bazi posmatranja vektorskog procesa,
                  Tehnicko-ekonomski model grupisanja periodicnosti dijagnostickih kontrola stanja sistema,
                  Model Gertsbakh-a za optimalno grupisanje sastavnih elemenata sistema prema njihovim periodicnostima kontrole
                  stanja,
                  Model za odredivanje optimalne frekvencije dijagnostickih kontrola maksimiranjem dobiti,
                  Model za odredivanje optimalnog broja dijagnostickih kontrola sistema minimiziranjem stanja u otkazu,
                  Optimalni interval dijagnostickih kontrola uz maksimalnu raspoloživost sistema koja se koristi u krajnjim (nužnim,
                  nepredvidenim) slucajevima,
                  Model terminiranja optimalnih