Универзитет у Новом Саду Технички Факултет "Михајло Пупин" Зрењанин

Tehnologije montaže


14
ФЕБ
2017

Cilj nastavnog predmeta

Упознавање студената са технологијама и системима за спајање делова и компоненти како би се у резултату добио монтиран и функционално исправан производ.