Универзитет у Новом Саду Технички Факултет "Михајло Пупин" Зрењанин

Tehnologije montaže


17
ФЕБ
2017

Literatura

1. Ћосић, И., Анишић, З., Монтажне технологије - поступци и системи за спајање, ФТН Нови Сад 2006.

2. Адамовић, Ж., и др., Технологија монтаже, Друштво за енергетску ефиксаност, Бања Лука, 2010.

3. Ћосић,И., Радаковић, Н., Максимовић, Р., Основе радних поступака у индустријским системима : приручник за одређивање времена рада у процесима обраде и монтаже, ФТН Нови Сад 1991.