Универзитет у Новом Саду Технички Факултет "Михајло Пупин" Зрењанин

Tehnologije montaže


02
АПР
2020

Sadržaj i struktura predmeta

Конструисање и монтажa, Класификација и постпци спајања; Врсте машинских спојева; Подела навојних спојева; Навојни спојеви; Метрички, трапезни навој итд.Толеранције навоја; Оптерећење навоја; Расподела оптерећења; Напон у језгру навоја; Материјал и издржљивост навојних делова; Завртањска веза; Притезање завртањских веза; Уздужно оптерећење завртањске везе; Крутост завртња и спојених делова; Попречно оптерећење завртањске везе; Групне завртањске везе; Покретни навојни спојеви; Спојеви вратило-главчина; Спојеви клиновима; Спојеви жљебовима; Спојеви коничним површинама; Монтажа лемљењем (Залемљени спој, Топитељи, Тврдо и меко лемљење, Облици додатних материјала (прах, пасте, жице, фолије, траке), Врсте спојева); Поступци лемљења (Гасно лемљење,     Електролучно,           Електроотпорно, Ласерско, Лемљење потапањем у течан лем, Лемљене у пећима, Индукционо лемљење, Заваривачко, Меко лемљење таласањем, Меко лељење лемилицом); Монтажа лепљењем; Механизми очвршћивања; Монтажа закивањем; (Типови закованих веза, Заковица, Подела према облику плоче, Врсте закованих спојева); Монтажа пресовањем; Механички функционални спојеви; Монтажа лежајева; Монтажа клизних лежајева; Монтажа котрљајних лежајева; Монтажа зупчастих преносника; Монтажа цилиндричних зупчастих преносника; Монтажа коничних зупчастих преносника; Монтажа пужних преносника; Монтажа ланчаних преносника; Монтажа ременица и замајаца на вратило; Монтажа вратила и спојница; Монтажа осовина и осовиница са монтажним јединицама; Уградња опруга; Монтажа покретних коничних спојева; Монтажа цевовода и заптивача.