Универзитет у Новом Саду Технички Факултет "Михајло Пупин" Зрењанин

Tehnološki procesi krojenja odeće


18
ДЕЦ
2014

REZULTATI I KOLOKVIJUMA

 

Krojenje, III GODINA

 

 

 

I

kolokvijum

 

 

 

1.

Babić Lelena

9

 

 

 

2.

Vučetić jelena

8

 

 

 

3.

Lazović Jovana

9

 

 

 

4.

Živković Aleksandra

10

 

 

 

5.

Pavlović Nataša

9

 

 

 

6.

Ilić Milena

10

 

 

 

7.

Vitorović Sanja

8

 

 

 

8.

Drašković Marija

10

 

 

 

9.

Popov Darinka

10

 

 

 

10.

Obradović Milica

7

 

 

 

11.

Starovlah Ostoja

9

 

 

 

12.

Baba-Alić Julija

10

 

 

 

13.

Isakov Alisa

9

 

 

 

14.

Đokić Milica

8

 

 

 

15.

Ignatović  Nemanja

8

 

 

 

16.

Oroš Marianna

10

 

 

 

17.

Mijailović Marijana

10

 

 

 

18.

Ćoroć Aleksandra

8

 

 

 

19.

Serafimovski Aleksandra

9

 

 

 

20.

Miolski Jasmina

9

 

 

 

21.

Malbaški Kristijana

8

 

 

 

22.

Manojlović Sandra

10

 

 

 

23.

Kujundžić Jasmina

9

 

 

 

24.

Šmit Sanja

10

 

 

 

25.

Trifunović Vera

7

 

 

 

26.

Santo Boldižar

8

 

 

 

27.

Stojković Miloš

7