Универзитет у Новом Саду Технички Факултет "Михајло Пупин" Зрењанин

Tekstilna vlakna i materijali


Cilj i ishod predmeta

Stečena znanja omogućavaju studentu međusobno razlikovanje pojedinih vrsta tekstilnih vlakana i materijala, okvirnu ocenu prihvatljivosti primene pojedinih tekstilnih materijala s obzirom na sirovinski sastav vlakana kao i predviđanje ponašanja tekstilnih materijala prilikom upotrebe i održavanja.

Studenti su sposobni da samostalno primene znanja o vrstama i karakteristikama tekstilnih vlakana i materijala saglasno proizvodnim uslovima i uslovima njihove upotrebe.