Универзитет у Новом Саду Технички Факултет "Михајло Пупин" Зрењанин

Tekstilna vlakna i materijali


Literatura

1. M.Ristić. Vlakna. Tehnološki fakultet, BanjaLuka 2000.

2. R. Čunko, E. Pezelj. Tekstilni materijali Tekstilno – tehnološkifakultet, Zagreb 2002.

3. R.S.Jovanović. Osnovi nauke o vlaknima 1. Građevinska knjiga, 1988.

4, R.S.Jovanović. Celulozna prirodna i hemijska vlakna 2. Građevinska knjiga, 1989.

5. R.S.Jovanović. Prirodna i hemijska proteinska vlakna 3. Građevinska knjiga, 1989.

6. Ružica Čunko. Procesi proizvodnje kemijskih vlaka. Teksitlno-tehnološki fakultet, Zagreb 1993.

7. R.S.Jovanović. Struktura i svojstva vlakana. Tehnološko – metalurški fakultet, Beograd 1981.