Универзитет у Новом Саду Технички Факултет "Михајло Пупин" Зрењанин

Teorija forme i dizajna


25
МАР
2020

Materijal za realizaciju e-nastave predavanja i vežbe

 

- Literatura za pripremu ispita - 

1. Knjiga I - Teorija forme - link.

2. Knjiga II - Uvod u likovnu umetnost - link.

 

Za sva pitanja u vezi realizacije radova konsultujte se sa predmetnim asistentom MSc Anitom Milosavljević. Sve zadatke koje ste dobili u toku nastave završite i šaljite na korekturu takođe predmetnom asistentu putem maila.