Универзитет у Новом Саду Технички Факултет "Михајло Пупин" Зрењанин

Teorija forme i dizajna


27
АПР
2020

ZADACI ZA REALIZACIJU

 

24.03.2020. Završiti sve u toku semestra dobijene zadatke:

1. Realistično nacrtan list - senčenje olovkom,

2. Stilizacija lista krivim linijama - tehnika bojenja tušem,

3. Stilizacija lista pravim linijama - tehnika bojenja tušem,

4. Tekstura kore drveta - senčenje olovkom,

5. Valer - tehnika bojenja temperom,

6. Krug boja - tehnika bojenja temperom

Format svih radova 40x30.

Novi zadaci po nedeljama: 

SVAKE NEDELJE DOBIJAĆETE NOVE ZADATKE u kontinuitetu radite i šaljite na korekturu i pregled iz nedelje u nedelju radove.

Zadaci:

04.04.2020.


1. Postava kod kuće "mrtve prirode", od najjednostavnijih elemenata koji su vam pri ruci ( vaze, šoljice, tanjiri, platno'')... Nacrtati ovu mrtvu prirodu grafitnom olovkom, realistički, sa posebnom koncentracijom na karakter oblika, senke, svetla, planove, kvalitet linije...Format rada 40x30cm, hamer, tehnika grafitna olovka.

2. Ista mrtva priroda naslikana crno-belo, što realnije,  rad treba da izgleda kao crno-bela fotografija. Tehnika tempera, hamer 40x30 cm.

 

14.04.2020.

1. Ista mrtva priroda, urađena kao studija u boji, što realnije moguće. Kao i kod prvog rada, obratiti pažnju na element kompozicije (ooblici, njihovi međusobni odnosi, senke, svetla, planovi, perspektiva...). Tehnika tempera, hamer 40x30. 

2. Ista mrtva priroda, ali stilizovana na crno-bele površine (plohe), bez sivih tonova. Tehnika tempera, hamer 40x30 cm.

 

27.04.2020.

 

1. Ista mrtva priroda, urađena u boji, stilizuju koristeći samo oble plohe (fleke), bez toniranja, slažući plohu do plohe...

2. Ista mrtva priroda stlizovana samo pravouglim plohama, u punom koloru, koristiti celu paletu boja, kao na predhodnom radu. Tehnika tempera, hamer 40x30cm.

 

Sve radove slati na pregled i korekturu predmetnom asistentu MSc Aniti Milosavljević putem maila.
 
Ocene za sve vežbe će se formirati u dogovoru sa profesorom na kraju semestra.