Универзитет у Новом Саду Технички Факултет "Михајло Пупин" Зрењанин

Teorija grafova


Ciljevi i zadaci predmeta

Savladavanje osnovnih koncepata teorije grafova neophodnih za primenu  u informacionim tehnologijama.