Универзитет у Новом Саду Технички Факултет "Михајло Пупин" Зрењанин

Teorija grafova


Nastavni sadržaj predmeta

Relacije, osnovni pojmovi teorije grafova. Operacije sa grafovima. Povezanost grafova, planarnost grafova, bojenje grafova. Matrice susedstva. Stabla, pokrivajuća stabla. Usmereni grafovi. Težinski grafovi, najkraća putanja, minimalno razapinjiće stablo. Pretraga grafova. Kodiranje grafova. Binarna stabla, obilazak.