Универзитет у Новом Саду Технички Факултет "Михајло Пупин" Зрењанин

Teorija grafova


Opšte informacije

Odsek: informacione tehnologije - druga godina; softversko inženjerstvo - prva godina
Status predmeta: izborni
Semestar: letnji
Broj časova: 2+2

Predmetni nastavnik: doc. dr Jelena Stojanov ( jelena@tfzr.uns.ac.rs )