Универзитет у Новом Саду Технички Факултет "Михајло Пупин" Зрењанин

Teorija grafova


Organzacija predavanja i vežbi

Predavanja i vežbe su auditorne. Raspored predavanja i vežbi nalazi se na sajtu fakulteta.