Универзитет у Новом Саду Технички Факултет "Михајло Пупин" Зрењанин

Transportne mašine


VAŽNO OBAVEŠTENJE


Studenti koji nisu položili 1. ili 2. kolokvijum ili nisu zadovoljni sa ocenama iz kolokvijuma, moći će ponovo da ih polažu u ispitnom roku. Studenti koji nisu položili nijedan od kolokvijuma, polažu celo gradivo iz zadataka.

Pre ispita student treba da prijavi šta će polagati, kako bi se prethodno poništila ocena iz istog.

Prijaviti na e−mail: jasnatolmac@yahoo.com ili doći lično u kancelariju broj 23, Jasna T.

Konsultacije po dogovoru na isti e−mail.

Asistent: Jasna