Универзитет у Новом Саду Технички Факултет "Михајло Пупин" Зрењанин

Tribologija i podmazivanje


02
ЈУН
2015

Ispitna pitanja - Teorijski deo

 1. Koeficijent trenja
 2. Vrste habanja delova tehničkih sistema
 3. Athezivno trošenje
 4. Abrazivno habanje
 5. Glavni faktori koji utiču na ograničenja u uspešnom radu ležišta
 6. Koje aktivnosti obuhvata podmazivanje?
 7. Značaj pravilnog podmazivanja u pogonskoj praksi
 8. Hidrodinamičko podmazivanje
 9. Hidrostatičko podmazivanje
 10. Granično podmazivanje
 11. Elastohidodinamičko podmazivanje
 12. Uloga maziva u tehnici
 13. Opšta klasifikacija maziva
 14. Klasifikacija mazivih masti
 15. Reologija mazivih masti
 16. Opšta podela mazivih ulja-mineralnih ulja
 17. Opšta podela mazivih ulja
 18.  Podela maziva i ulja za podmazivanje mehaničkih prenosnika
 19.  Podela ulja za hidraulične sistema
 20.  Podela ulja za pneumatske sisteme
 21. Karakteristike motornog ulja
 22. Podmazivanje kliznih radijalnih ležišta
 23. Podmazivanje kliznih aksijalnih ležišta
 24. Ležišta podmazivana vazduhom
 25. Gumena radijalna ležišta
 26. Gumena radiaksijalna ležišta
 27. Podmazivanje čvrstim mazivima
 28. Podmazivanje kotrljajnih ležaja
 29.  Podmazivanje zupčastih prenosnika
 30. Sistemi za podmazivanje reduktora
 31. Podmazivanje pužnih parova
 32. Podmazivanje lanaca
 33.  Nabrojati uređaje za pojedinačno podmazivanje
 34.  Nabrojati uređaje za centralno podmazivanje
 35. Atomska spektroskopija maziva i ulja je
 36. Kriterijumi za ocenu rezultata ispitivanja hidrauličnih ulja
 37.  Nabrojati metode ispitivanja sadržaja čvrstih čestica u ulju