Универзитет у Новом Саду Технички Факултет "Михајло Пупин" Зрењанин

Upravljanje IT projektima


Ispitna pitanja

 1. O projektima
 2. O upravljanju projektima
 3. Sistemski pristup upravljanju projektima
 4. Upravljanje zainteresovanim stranama
 5. Faze projekta i životni ciklus projekta
 6. Kontekst IT projekata
 7. Najnoviji trendovi koji utiču na IT upravljanje projektima
 8. Grupe procesa upravljanja projektima
 9. Povezivanje grupa procesa i oblasti upravljanja projektima
 10. Razvoj metodologije IT upravljanja projektima
 11. Upavljanje integracijom projekta
 12. Upravljanje obimom projekta
 13. Upravljanje vremenom projekta
 14. Metode mrežnog planiranja
 15. Upravljanje troškovima
 16. Analiza ostvarene vrednosti
 17. Upravljanje kvalitetom projekta
 18. Upravljanje ljudskim resursima u projektu
 19. Upravljanje komunikacijama u projektu
 20. Upravljanje rizikom projekta
 21. Upravljanje nabavkama projekta
 22. Softveri za upravljanje projektima