Универзитет у Новом Саду Технички Факултет "Михајло Пупин" Зрењанин

Upravljanje IT projektima


Metod izvođenja nastave

Predavanja, interaktivna nastava kroz rešavanje konkretnih slučajeva, diskusija, auditorne i računarske vežbe.