Универзитет у Новом Саду Технички Факултет "Михајло Пупин" Зрењанин

Upravljanje IT projektima


Obrazovni cilj i ishod obrazovanja

Obrazovni cilj

Cilj predmeta jeste da studenti steknu znanja o upravljanju IT projektima, metodologiji, modelima i organizaciji za upravljanje IT projektima. Takođe, cilj je da se studenti osposobe za samostalni i timski rad u IT projektima.

Ishodi obrazovanja (stečena znanja)

Studenti osposobljeni za primenu projektnog pristupa rešavanju poslovnih aktivnosti – usvojene teorijske postavke svih životnih faza IT projekta, njihovog kreiranja i implementacije. Ovladavanje terminologijom i sticanje znanja za praktičnu realizaciju sistema u IT domenu.