Универзитет у Новом Саду Технички Факултет "Михајло Пупин" Зрењанин

Upravljanje IT projektima


Ocena znanja

Predispitne obaveze

Aktivnost u toku predavanja: 10 bodova,
Projekat: 30 bodova.

Završni ispit

Pismeni deo ispita: 40 bodova,
Usmeni deo ispita: 20 bodova.