Универзитет у Новом Саду Технички Факултет "Михајло Пупин" Зрењанин

Upravljanje IT projektima


Opšte informacije

Studijski program: Informacione tehnologije u e-upravi i poslovnim sistemima
Godina studija: prva, master studije
Semestar: I
Broj časova: 4+2

Predmetni nastavnik: doc. dr Vesna Makitan vesna@tfzr.uns.ac.rs

Predmetni asistent: doc. dr Eleonora Brtka eleonorabrtka@gmail.com