Универзитет у Новом Саду Технички Факултет "Михајло Пупин" Зрењанин

Upravljanje IT projektima


Sadržaj predmeta

1. Uvodna razmatranja
1.1. Kratka istorija upravljanja projektima
1.2. O projektima
1.3. O upravljanju projektima
2. Sistemski pristup upravljanju projektima
2.1. Upravljanje zainteresovanim stranama
2.2. Faze projekta i životni ciklus projekta
2.3. Kontekst IT projekata
2.4. Najnoviji trendovi koji utiču na IT upravljanje projektima
3. Grupe procesa upravljanja projektima
3.1. Povezivanje grupa procesa i oblasti upravljanja projektima
3.2. Razvoj metodologije IT upravljanja projektima
4. Upavljanje integracijom projekta
5. Upravljanje obimom projekta
6. Upravljanje vremenom projekta
6.1. Metode mrežnog planiranja
7. Upravljanje troškovima
7.1. Analiza ostvarene vrednosti
8. Upravljanje kvalitetom projekta
9. Upravljanje ljudskim resursima u projektu
10. Upravljanje komunikacijama u projektu
11. Upravljanje rizikom projekta
12. Upravljanje nabavkama projekta
13. Softveri za upravljanje projektima