Универзитет у Новом Саду Технички Факултет "Михајло Пупин" Зрењанин

Upravljanje kvalitetom


29
НОВ
2016

OBAVEŠTENJA IZ NASTAVE

Izlaganje na temu "KONTROLA KVALITETA U AUTOMOBILSKOJ INDUSTRIJI"

U okviru nastave iz predmeta UPRAVLJANJE KVALITETOM, koleginica Đerđi Maša Stojanović, B.Sc, održala je izlaganje na temu KONTROLA KVALITETA U AUTOMOBILSKOJ INDUSTRIJI. Prezentacja je realizovana u utorak 29.11.2016. od 12.15. u amfiteatru Fakulteta. Materijal se nalazi na sledećem linku.

25
ДЕЦ
2018

PREUZIMANJE NASTAVNIH SADRŽAJA

Primer PROCEDURE SISTEMA MENADŽMENTA KVALITETOM može se preuzeti putem sledećeg link-a.

Primeri ALGORITMA (DIJAGRAMA TOKA) PROCESA mogu se preduzeti putem sledećih linkova:

Primeri IŠIKAVA DIJAGRAMA (DIJAGRAMA UZROKA I POSLEDICE) mogu se preuzeti putem sledećih linkova:

Materijali za realizaciju dela vežbi iz STATISTIČKE KONTROLE KVALITETA mogu se preuzeti putem sledećeg link-a.

Materijal za realizaciju dela nastave iz:

  • KONCEPTA SIX SIGMA može se preuzeti putem sledećeg link-a.
  • Standarda ISO 9001:2015 SISTEM MENADŽMENTA KVALITETOM - ZAHTEVI, može se preuzeti putem sledećeg link-a.
  • Standarda ISO 14001:2015 SISTEM MENADŽMENTA ŽIVOTNOM SREDINOM, može se preuzeti putem sledećeg link-a.
  • SISTEMA MENADŽMENTA BEZBEDNOŠĆU I ZDRAVLJEM NA RADU, može se preuzeti putem sledećeg link-a.
  • Standarda ISO/IEC 27001:2014 INFORMACIONE TEHNOLOGIJE - TEHNIKE BEZBEDNOSTI - SISTEMI MENADŽMENTA BEZBEDNOŠĆU INFORMACIJA, može se preuzeti putem sledećeg link-a.
  • Standarda ISO 26000:2011 UPUTSTVO O DRUŠTVENOJ ODGOVORNOSTI, može se preuzeti putem sledećeg link-a.