Универзитет у Новом Саду Технички Факултет "Михајло Пупин" Зрењанин

Upravljanje kvalitetom


05
ОКТ
2021

NASTAVA U ZIMSKOM SEMESTRU 2021-22.

Nastava iz predmeta Upravljanje kvalitetom će u zimskom semestru 2021-22 školske godine biti realizovana putem platforme Google učionica. Za uputstva i detalje pristupa platformi obratite se administratorima Fakulteta. Plan po kome će biti rađeno, sa osnovnim detaljima koji se odnose na predmet, dat je u prilogu i molim da ga pažljivo proučite. Dodatne informacije od opšteg interesa biće postavljene i na sajtu. Za sve što nije dato u učionici, na sajtu ili nije rečeno prilikom predavanja i prezentacija, za sve što nije bilo jasno ili je promaklo pažnji i interesovanju tokom vremena, očekujem pitanja.

                                                Predmetni nastavnik, s.r.

15
МАЈ
2020

KONSULTACIJE

Konsultacije će se održavati sredom i petkom od 9:00 do 12:00. Dokle god traje situacija sa COVID 19, a prema preporukama iz dokumenta “Preventivne mere i postupci u funkciji sprečavanja širenja zarazne bolesti COVID-19 izazvane virusom SARSCOV-2 sa ciljem zaštite zdravlja i bezbednosti zaposlenih“, potrebno je da se studenti na konsultacije najave putem mejla dragan.cockalo@tfzr.rs ili coledrag.biz@gmail.com bar 24 sata ranije.

                                                  Predmetni nastavnik, s.r.