Универзитет у Новом Саду Технички Факултет "Михајло Пупин" Зрењанин

Upravljanje projektima


Rezultati ispita

Objavljeni su rezultati kolokvijuma, 30. jun i 4. jul 2019.

Obaveštenje

Literatura za pripremu usmenog dela ispita se nalazi na studentskom disku u folderu Upravljanje projektima.