Универзитет у Новом Саду Технички Факултет "Михајло Пупин" Зрењанин

Upravljanje projektima


Metod izvođenja nastave

Demonstracija, monološke, dijaloške i metode praktičnog rada korišćenjem računara.