Универзитет у Новом Саду Технички Факултет "Михајло Пупин" Зрењанин

Upravljanje projektima


Ocena znanja

Predispitne obaveze

Aktivnost u toku predavanja: 10 bodova,
Kolokvijum: 50 bodova,
Seminarski rad: 10 bodova.

Završni ispit

Pismeni deo ispita: 20 bodova,
Usmeni deo ispita: 10 bodova.