Универзитет у Новом Саду Технички Факултет "Михајло Пупин" Зрењанин

Upravljanje projektima


Sadržaj predmeta

Teorijska nastava

Upravljanje projektima. Metode i tehnike upravljanja projektima. WBS. Mrežno planiranje i upravljanje. Analiza vremena, resursa i cena. Metoda kritičnog puta. Vremenske rezerve u mrežnom dijagramu. Analiza vremena po metodi PERT. Analiza vremena po metodi PDM. Softveri za upravljanje projektima. MS Project. Primavera Project Planer i Excel.

Praktična nastava

Primena softvera za upravljanje projektima – Microsoft Project.