Универзитет у Новом Саду Технички Факултет "Михајло Пупин" Зрењанин

Upravljanje računarskom infrastrukturom preduzeća


22
МАЈ
2020

OBAVEŠTENJE

Obaveštavam studente da je poželjno da mi se jave ukoliko žele da izađu na ispit u junskom roku kako bih podelila u u grupe, po terminima, da se ne bi pravila gužva. Da bi student izašao na ispit, potrebno je da ima položen teorijski i praktični kolokvijum i odbranjen seminarski rad. Poštujte termine dolaska na kolokvijume. Seminarske radove slati do 05.06.2020. godine. Nije potrebno slati powerpoint prezentaciju, seminarski rad se ocenjuje po kvalitetu rada u word fajlu!

 

Predmetni asistent,

Maja Gaborov

16
МАЈ
2020

TERMIN ZA POLAGANJE PRAKTIČNOG KOLOKVIJUMA

Studenti koji nisu položili praktični kolokvijum mogu da polažu 05.06.2020. godine u 13:30h. Da bi se izbegla gužva, molim studente da se jave mejlom ukoliko dolaze na ovaj kolokvijum!

Predmetni asistent,

Maja Gaborov

16
МАЈ
2020

TERMINI ZA POLAGANJE TEORIJSKOG KOLOKVIJUMA

Teorijski kolokvijum će se održati 05.06.2020. godine u terminima koje možete videti ovde. Molim svakog studenta da ispoštuje termin dolaska. Ukoliko nekog nisam ubacila u evidenciju, neka se javi putem mejla.

Predmetni asistent,

Maja Gaborov

07
МАЈ
2020

Pravilnik za pisanje seminarskog rada

Dragi studenti, molim vas da se prilikom pisanja seminarskog rada, pridržavate pravila, koja se nalaze na sajtu fakulteta: http://www.tfzr.uns.ac.rs/fakultet/dokumenti

15
МАЈ
2020

OBAVEŠTENJE O SEMINARSKOM RADU

Studenti koji nisu izabrali teme, nek se jave mejlom. Molim studente da prilikom pisanja seminarskog rada prate uputstva koja se mogu naći na sajtu fakulteta i da se pošalje rad na moj mejl u word fajlu! Nije potrebno praviti powerpoint prezentaciju! Rad mora biti ocenjen pre ispita!

Predmetni asistent,

Maja Gaborov

28
АПР
2020

OBAVEŠTENJE ZA ISPITNA PITANJA

Materijal za ispit je postavljen!

Predmetni asistent,

Maja Gaborov

23
МАР
2020

OBAVEŠTENJE O TEORIJSKOM KOLOKVIJUMU

Zbog vanreednog stanja, ne znam kako će se još uvek relizovati teorijski kolokvijum! Pratite sajt redovno! U sekciji "Materijal za teorijski kolokvijum" možete preuzeti materijal za učenje!

Predmetni asistent 

Maja Gaborov