Универзитет у Новом Саду Технички Факултет "Михајло Пупин" Зрењанин

Usmena komunikacija na engleskom jeziku


21
МАР
2019

Основне информације

За предмет: УСМЕНА КОМУНИКАЦИЈА НА ЕНГЛЕСКОМ ЈЕЗИКУ на образовним профилима:

Master studije: Inženjerski menadžment
Master studije: Odevno inženjerstvo

Za predmet:

Engleski jezik - osnovni

na obrazovnom profilu: Основне студије: Инжењерство заштите животне средине

предметни наставник од 8.3.2019. је Јелена Зивлак.

Kontakt: jelzivlak@gmail.com

Konsultacije: Utorak 13.00-14:15, kabinet 25