Универзитет у Новом Саду Технички Факултет "Михајло Пупин" Зрењанин

Uvod i principi zaštite okruženja


03
ОКТ
2020

Osnovni podaci o predmetu

Predmetni nastavnik: prof. dr Ivana Mihajlović 

Asistent: Eleonora Terečik