Универзитет у Новом Саду Технички Факултет "Михајло Пупин" Зрењанин

Zaštita podataka i računarskih mreža


Sadržaj predmeta

Teorijska nastava

Osnovni kriptografski pojmovi: ključevi (simetrični i asimetrični). Algoritmi za šifrovanje (kripto algoritmi: simetrični DES, AES, IDEA, Blowfish itd. i asimetrični RSA, Diffie-Hellman itd.). Heš funkcija, digitalni potpis, digitalni sertifikat, supstitucija i transpozicija, generator slučajnih sekvenci, protočno šifrovanje. Infrastuktura javnih ključeva (PKI). Aplikacije zasnovane na PKI. Javani ključevi u Windows okruženju. Zaštita LAN mrežnim barijerama. Mrežna sigurnost. Vrste napada i klasifikacija napada. Sistemske pretnje. Domeni zaštite. Kontrola pristupa i mrežne barijere. Mrežne barijere sa i bez uspostave stanja. Prevođenje mrežnih IP adresa adresa NAT. Demilitarizovane zone. Sistem za detekciju upada. Zaštita i sigurnost Virtuelnih Privatnih Mreža (VPN) - bitni  sigurnosni zahtevi, IPSec standard: prenosni način rada (Transport mode) i tuneliranje (Tunnel mode). Sistemi zaštite WLAN-ova - davanje pristupa na osnovu liste MAC (Medium Accsess Control ) adresa, sigurnosna tehnika Wired Equivalent Privacy (WEP). Standard IEEE 802.11i.

Praktična nastava

Rešavanje zadataka i praktičnih problema sa softverskim i hardverskim rešenjima