Универзитет у Новом Саду Технички Факултет "Михајло Пупин" Зрењанин

Životna bezbednost prilikom eksploatacije i održavanja objekata za proizvodnju nafte i gasa 2


24
ОКТ
2021

Osnovni podaci o predmetu

Predmetni nastavnik: Doc. dr Snežana Komatina 

Kabinet: 29 A

e-mail: snezana.komatina@tfzr.rs  komsne@yahoo.com

Saradnik u nastavi: Isidora Popov

Kabinet: 32

e-mail: isidora.popov@tfzr.rs

 

Link - predavanja: 

https://classroom.google.com/c/MTg3OTUyMzkxNTky?cjc=kec7uga

Kod: kec7uga


Link - vežbe: 

https://classroom.google.com/c/MjAxMDI4ODY3NzY1?cjc=tfy24ru

Kod: tfy24ru