Индустријско инжењерство у експлоатацији нафте и гаса

У наставку је дат део за претрагу предмета по делу имена предмета. Након уноса дела назива предмета приказује се списак свих предмета који имају тај део у називу. Избором конкретног предмета отвара се посебна страница за изабрани предмет.


Филтер по делу имена предмета:

Семестар 1

Istorijat eksploatacije nafte i gasa
Mašinski materijali
Matematika 1
Osnove tehnologije i tehnološki kompleksi (koji su uključeni u struku)
Osnovi naftnog i gasnog poslovanja
Ruski jezik 1
Tehničko crtanje sa kompjuterskom grafikom

Семестар 2

Engleski jezik 1
Fizika
Fizika fluida
Hemija
Opšta geologija
Ruski jezik 2
Stručna praksa 1
Teorijska mehanika

Семестар 3

Engleski jezik 2
Geologija nafte i gasa
Modelovanje i simulacija
Operaciona istraživanja
Osnove bušenja naftnih i gasnih bušotina
Računarsko projektovanje
Ruski jezik 3

Семестар 4

Elektrotehnika sa elektronikom
Hidraulika i pneumatika
Istraživanje svojstava fizičkih polja
Mašine i aparati
Matematika 2
Mehanika i mehanizmi
Merne tehnologije
Podzemna hidromehanika
Ruski jezik 4
Stručna praksa 2
Tehnička fizika

Семестар 5

Ekološko inženjerstvo
Industrijska geofizika
Industrijska geologija
Integralni katastar zagađivača
Karakteristike naftnog i gasnog sloja
Otpornost materijala i konstrukcija
Tehnički sistemi u zaštiti kvaliteta voda i vazduha
Termodinamika sa termotehnikom

Семестар 6

Fizička i koloidna hemija
Hemija nafte i gasa
Hidrodinamička istraživanja bušotina za proizvodnju nafte i gasa
Konstruisanje mašina
Stručna praksa 3
Tehnička dijagnostika
Tehnologija održavanja
Transportni sistemi
Životna bezbednost prilikom eksploatacije i održavanja objekata za proizvodnju nafte i gasa 1

Семестар 7

Eksploatacija i održavanje mašina i opreme za proizvodnju nafte i gasa
Intenziviranje dotoka i metode za povećanje iscrpka slojeva
Osnove za izračunavanje i konstruisanje opreme za proizvodnju nafte i gasa
Pouzdanost mašina
Razrada naftnih i gasnih nalazišta 1
Tehnika i tehnologija proizvodnje nafte
Verovatnoća i statistika
Životna bezbednost prilikom eksploatacije i održavanja objekata za proizvodnju nafte i gasa 2

Семестар 8

Automatsko upravljanje
Eksploatacija gasnih i naftnih bušotina
Kapitalni remont bušotina
Korozija i zaštita od korozije objekata za proizvodnju nafte i gasa
Osnovi radnog i socijalnog prava
Prikupljanje, priprema bušotinskih fluida i ekološka bezbednost
Razrada naftnih i gasnih nalazišta 2
Tehnika i tehnologija proizvodnje gasa