Инжењерство заштите животне средине

У наставку је дат део за претрагу предмета по делу имена предмета. Након уноса дела назива предмета приказује се списак свих предмета који имају тај део у називу. Избором конкретног предмета отвара се посебна страница за изабрани предмет.


Филтер по делу имена предмета:

Семестар 1

Ekološko inženjerstvo
Energija i okruženje
Matematika 1
Tehnička hemija
Uvod i principi zaštite okruženja

Семестар 2

Hemijski principi u inženjerstvu zaštite životne sredine
Integralni katastar zagađivača
Matematika 2
Mehanika i mehanizmi
Tehnička fizika

Семестар 3

Engleski jezik 1
Graditeljstvo i životna sredina
Monitoring životne sredine
Nemački jezik
Održivo korišćenje prirodnih resursa i sistem zaštite životne sredine
Preduzetništvo
Termodinamika sa termotehnikom
Verovatnoća i statistika

Семестар 4

Alternativna energetika
Biohemijski i mikrobiološki principi
Engleski jezik 2
Informatika u zaštiti životne sredine
Mašinstvo u inženjerstvu zaštite životne sredine
Nemački jezik
Principi menadžmenta

Семестар 5

Baze podataka 1
Ekološko pravo i zakonodavstvo
Engleski jezik 1
Engleski jezik 3
Nemački jezik
Tehnički sistemi u zaštiti kvaliteta voda i vazduha
Upravljanje kvalitetom
Zaštita od buke i vibracija

Семестар 6

Engleski jezik - napredni
Engleski jezik 2
Engleski jezik 3
Merne tehnologije
Modelovanje i simulacija u IZŽS
Nemački jezik
Procesni sistemi i postrojenja
Upravljanje čvrstim otpadom

Семестар 7

Akademske pisane i govorne komunikacije na srpskom jeziku
Elektronsko poslovanje
Engleski jezik 3
Engleski jezik 4
Geoinformacione tehnologije i sistemi
Inženjerstvo zaštite životne sredine u biosistemima
Medicina rada
Metode upravljanja i odlučivanja
Nemački jezik u tehnici
Osnovni principi upravljanja vodama
Prirodni materijali u graditeljstvu
Procesni aparati za zaštitu životne sredine
Projektovanje i planiranje u zaštiti životne sredine
Stručna praksa
Upravljanje opasnim otpadom

Семестар 8

EMS sistemi
Energija i obnovljivi izvori energije u ruralnim oblastima
Engleski jezik - stručni
Higijena rada
Klimatizacije, grejanje i hlađenje
Operacioni menadžment
Osnovi automatskog upravljanja
Poslovna ekologija
Postupci i postrojenja za tretman voda
Upravljanje akcidentalnim rizicima
Upravljanje tehnološkim razvojem